Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2022

 

Tid:                     Torsdag den 17. marts 2021 kl. 19:30

Sted:                  Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Formandsberetning for år 2021


Velkommen.

Så er vi godt ovre 2021, et år som også kom til at stå i Covid-19’s tegn. Det har givet nogle udfordringer på vandværket i hverdagen, f. eks når vi skulle rundt til forbrugerne i deres private hjem, afholde bestyrelsesmøder m.m.

På trods af udfordringer med at afholde generalforsamling lykkedes det heldigvis at holde en ordinær generalforsamling d. 23. september. Her var udtrædelse af den økonomiske regulering ét af punkterne på dagsordenen. Udtrædelsen blev vedtaget på generalforsamlingen, men der var desværre ikke nok stemmeberettigede fremmødt d. 23. september, så vi skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det gjorde vi d. 7. oktober 2021 med det ene punkt om udtrædelse af denne økonomiske regulering på dagsordenen, som blev godkendt af alle fremmødte.


Den 3. december kunne vi med stor glæde fejre Gitte Markussens 25-års jubilæum. Dagen blev markeret med en lille reception for den nærmeste familie og samarbejdspartnere af Hedensted Vandværk på Cafe Rindbæk.

Jeg vil endnu en gang ønske dig stort tillykke og sig tusind tak for dit store engagement på Hedensted Vandværk.

Der har været høj aktivitet for personalet og bestyrelsen i 2021.


Det går stærkt i Hedensted med nye parcelhuse og udlejningsejendomme, i 2021 har vi sat 86 nye målere op, så vi nu er oppe på 3774 målere, og vi kan se, at det forsætter ind i 2022.


Der har været et større arbejde med ansøgning om udtrædelse af den økonomiske regulering, som blev godkendt på den ekstra generalforsamling. Det er ikke noget som bare lige gøres, da det selvfølgelig skal dokumenteres, at vi har fulgt de regler, der er for en sådan udtrædelse.


I Stjernevejskvarteret har vi udskift vandstik i det omfang vi havde resurser til det, men vi kom ikke med alle steder, da Løsning Fjernvarme havde flere gravehold på opgaven, så de var i gang flere steder på en gang, og vi samtidig med dette arbejde også havde gang i nye udstykninger i Remmerslund Skovby.


Der er etableret ny vandforsyning til nye udstykninger af Drejergårdshaven og Remmerslund Skovby, samt nyt vandstik til Burger King, Demens Center på Rugmarken og nye stik på Præstegårdsvej, hvor man rykker et eksisterende hus ned for at opføre et dobbelthus på samme grund.


Vi arbejder med færdiggørelse af den nye kildeplads, råvandsledning og fordelerstation sammen med Løsning Vandværk.


Med alle de opgaver vi har der er blevet udført i 2021, og kan ikke se at der bliver færre opgaver i fremtiden, blev der også igangsat rekruttering af en mand mere til Hedensted Vandværk. Og det er lykkes os at finde en som er startet 15.02.2022


Ud over de opgaver jeg lige har nævnt, har vi også sat gang i en udvidelse af Hedensted Vandværk med et ekstra vandbehandlingsanlæg, samt etablering af en ny rentvandsledning mellem Løsning og Hedensted Vandværker med henblik på at fremtidssikre vores vandforsyning og vores forsyningspligt.


Der bliver talt meget omkring vandkvaliteten i vores drikkevand. Det er også et punkt vi snakker meget om i bestyrelsen og personalet på vandværket. Hver gang vi laver ændringer på vores ledningsnet og boringer har vi det med som et punkt, om der noget vi kan/skal gøre for at sikker os mere.

Vi har taget flere prøver end der er lov for, og intet er påvist.


Priserne i 2022 for vand er uændrede i forhold til de sidste par år og er 5,00 kr. pr. m3, den faste afgift for en 2,5m3 måler, som er den størrelse der sidder i en normal husstand er 400,00 kr. Statsafgiften er 6,37 kr. pr. m3, hvilket i alt inkl. 25% moms, giver 14,21 kr. pr. kubikmeter. Disse beløb er hvad vi maksimum må tage iht. vores indtægtsramme fra Vandsektorloven.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2021 for 453.844m3 som er et lille fald på ca. 1% i forhold til 2020, men hvis vi tager med at der er kommet 86 ekstra forbruger på svarer det til et fald på ca. 3% pr. forbruger.

I samme periode er der blevet udpumpet 493734m³ som er et fald på ca. 5%m3. i forhold til 2020.

Dette giver et vandspild i 2021 svarende til 8,08% spild. Det betyder at det store arbejde det har været med at nedbringe vandspildet over de sidste par år ikke har været spildt, da vi nu er under de 10% som er grænsen for hvornår man skal betale straf afgift til staten.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen


Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.