Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2021

 

Tid:          Torsdag den 23. september 2021 kl. 19:30

Sted:        Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Velkommen. 


Vi er glade for, at det endelig blev muligt at afholde generalforsamlingen som efter vedtægterne var planlagt til d. 18. marts 2021, hvilket desværre ikke var muligt p.g.a. Corona-restriktioner.


Vi er godt ovre 2020, et år som stod i Coronapandemiens tegn, en pandemi som ændrede vores adfærd på vandværket i hverdagen, og når vi skulle rundt til forbrugerne i deres private hjem, afholde bestyrelsesmøder m.m.


Det går stærkt i Hedensted med nye parcelhuse og udlejningsejendomme, i 2020 har vi sat 93 nye målere op, så vi nu er oppe på i alt 3688 målere, og denne stigning ser ud til at forsætte i 2021.


I 2020 har vi i bestyrelsen arbejdet med at integrere de to nye bestyrelsesmedlemmer som blev valgt ind ved sidste års generalforsamling, og så har vi været i gang med at lave lodsejeraftaler for udførelse af den nye råvandsledning og en fordelingsstation, som skal gå fra den nye kildeplads i Kollerup til vest for Per Rytters vej i Løsning.


I samme omfang bliver der lavet en rentvandsledning mellem Løsning- og Hedensted Vandværk, som kan fungere som reserveforsyning i tilfælde af en fejl eller forurening på ét af værkerne. Vi havde regnet med, at opgaven skulle have været sendt i licitation ved udgangen af 2020, men det bliver først sidst primo marts 2021. Forsinkelsen skyldes, at den føring vi havde planlagt, indeholdt flere udfordringer med b.la. gas-, fjernvarmerør m.m.


Vi har også arbejdet med fordele og ulemper ved en eventuel udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering i 2023. Det vil blive uddybet under et andet punkt på generalforsamlingen.


I 2021 er prisen for vand 5,00 kr. pr. m3 , den faste afgift 400,00 kr. for en 2,5m3 måler, som er den størrelse der sidder i en normal husstand. Statsafgiften er kr. 6,37, hvilket i alt inkl. 25% moms, giver 14,21 kr. pr. kubikmeter i 2021, det samme som i 2020. Disse beløb er hvad vi maksimum må tage i.h.t. vores indtægtsramme fra vandsektorloven.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2019 for 457.949m3 som er en stigning på 6,47% i forhold til 2020. I samme periode er der blevet udpumpet 521.699m³ som er en stigning på 4,8%m3. i forhold til 2021. Dette giver et vandspild i 2020 svarende til 12,22% spild.


Selv om vi har lavet mange tiltag de sidste par år, for at mindske vores spild, er det desværre ikke lykkedes. Der vil forsat blive arbejdet med at nedbringe spildet, så vi kan komme under de 10%, og undgå afgiften for den mængde som er over.


Sidste år købte vi et parti vandmålere, som blev installeret ved nogle forbrugere i udvalgte områder. De nye målere skulle kunne spore en eventuel lækage på de vandrør, som ligger før måleren, og vi får hjælp af leverandøren til at analysere de måleresultater, vi får fra vandmålerne. Det har desværre ikke givet det helt store på nedbringelsen af vandspildet, hvilket vi havde håbet på.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen

formand

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.