Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2023

 

Tid:                Torsdag den 23. marts 2022 kl. 19:30

Sted:             Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Formandsberetning for år 2022


Velkommen.

Vi burde næsten have pyntet op med flag, da 2022 var det sidste år, hvor vi var underlagt den økonomiske regulering som vi blev underlagt i 2010. Det vil medføre mindre administrative byder i hverdagen på kontoret.


2022 har lige som de sidste par år været et meget aktivt år på vandværket, med mange nye udstykninger, omlægning/flytning af forsyningsledninger i forbindelsen med Hedensted Fjernvarmes udvidelse af deres forsyningsområde, omlægning af Årupvej ved Normals nye lager.


Bestyrelsen har afholdt 7 møder, 2 fra bestyrelsen har deltaget i det årlige vandværksmøde som arrangeres af Hedensted kommune i maj, og driftslederen og 2 bestyrelsesmedlemmer deltog i et kursus omkring BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)


Der har også været afholdt et par møder med Båstrup-Gl. Sole vandværk omkring evt. sammen lægning/arbejde. Båstrup-Gl. Sole vandværk henvendte sig i forbindelse med at de skulle lave deres BNBO, henvendelse gik på hvordan de kunne gøre det bedste for deres forbruger økonomisk og fremadrettet. De valgte at forsætte som eget Vandværk.


At der er blevet bygget mange nye parcelhuse og udlejningsejendomme i 2022 kan også ses på nye tilslutninger. I 2022 er der sat 221 nye målere op, så vi nu er oppe på 3995 målere i alt. Og at det skulle bremse op i 2023, er ikke det, vi har kunne se de første to måneder, interessen for opførelse af boliger til udlejninger er der stadig. Men på den lidt længere bane må vi nok forvente en lidt laver byggeaktivitet.


Arbejdet med den nye kildeplads, råvandsledning og fordelerstation sammen med Løsning Vandværk er nu færdig. Kildepladsen er ikke sat i drift endnu, da vi først skal være færdige med det nye behandlingsanlæg på Hedensted Vandværk.


Vi har også etableret en nødforsyningsledning mellem Løsning- og Hedensted Vandværk, så vi -hvis der bliver problemer med vandkvaliteten, nedbrud eller lignende på et af vandværkerne - kan modtage vand fra hinanden.


Jan K. Jensen tiltrådte som driftsassistent d. 15. februar 2022. Jan har stort gå på mod, og er meget vellidt af såvel vores andelshavere, som kolleger og samarbejdspartnere. Jan har bestået kursus som certificeret svejser, så vi fremover har 3 medarbejdere som kan svejse, hvilket gør os mere robuste på området.


Udvidelsen af Hedensted Vandværk med et nyt behandlingslæg skrider rigtig godt fremad, og vi forventer at påbegynde indkøring i april 2023. Det nye behandlingsanlæg er et selvstændigt anlæg som er bygget efter samme princip som det eksisterende behandlingsanlæg.

I forbindelse har vi været ud og, afdække vores mulighed for bedste finansiering af byggeriet. Vi var i kontakt med Danske Bank, Syd Bank og Middelfart Sparekasse. Bedste tilbud fik vi ved Middelfart Sparekasse og har der for valgt at flytte alle vores finansielle aktiviteter fra Danske Bank til Middelfart Sparekasse.

Med etablering af den nye fælles kildeplads, nødforsyningsledning og udvidelsen på Hedensted Vandværk har vi fremtidssikret vores vandforsyning og vores forsyningspligt mange år frem.


Der bliver talt meget om vandkvaliteten i vores drikkevand. Det er også et punkt, vi snakker meget om i bestyrelsen og personalet på vandværket. Vi tager alle de vandprøver som lovgivningen kræver. Hvis myndighederne anbefaler at der skal tages prøver for nye stoffer, bliver disse også udført. PFAS har været meget op i medierne, og vi kan heldigvis sig at det ikke er påvis i vores vandanalyser.


Vores takstblad er blevet godkendt af Hedensted Kommune uden bemærkninger, og det betyder at vi trods inflationen at vi holder priserne i 2023 uændret i forhold til 2022. Men regningen vil se lidt anderledes ud, da den faste årlig afgift har ført være en samlet pris. Den bliver nu opdelt i en fast afgift for måler og for en boligenhed. For at alle forbruger er med til at betale for hovedanlægget.

                                                            Uden moms.                      Med moms.

Fast afgift for 2,5m² måler                    150,00 kr.                           187,50 kr.

Fast afgift for boligenhed                      250,00 kr.                           312,50 kr.

Afregning pr. m³                                     5,00 kr.                               6,25 kr.

Afgift til staten pr. m³                              6,37 kr.                               7,96 kr.

Pris i alt pr. m³                                      11,37 kr.                             14,21 kr.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2022 for 446.368m3 hvilket er 7.476m³ mindre (Ca. 1,6%) forhold til 2021, men hvis vi tager med, at der er kommet 221 ekstra forbrugere svarer det faktisk til et fald på ca. 6,6% pr. forbruger.

I samme periode er der blevet udpumpet 478.813m³, det er et fald på ca. 3%m3. i forhold til 2021.

Dette giver et vandspild på 31.845m³ (ca. 7,43%), vandspildet består af det samlet ledningstab, udskylningsvandet som bruges til at rense filtrene på vandværket, brandvand m.m. Vi håber, at der bliver lidt mere tid i 2023 til at søge efter utætheder i vores ledningsnet, da vi rigtig vil gerne have det bragt yderlige ned.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen


Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.