Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2024

 

Tid:                Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19:30

Sted:             Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Formandsberetning for år 2023


Velkommen.

2023 har lige som de sidste par år været et meget aktivt år på vandværket, med mange nye udstykninger/tilslutninger - det blev til 151 stk.

Derudover har der været 27 andre småsager som brud på ledninger, utætte stophaner, flytning og overgravede ledninger i forbindelse med fjernvarme konvertering og en større renovering af rør ved det nye kryds Spettrupvej / Øster Ringgade. Udviklingen ser ud til at forsætte, inden vi gik ind i 2024 havde vi allerede tilsagn om 39 nye tilslutninger, og der er flere projekter som arbejder i kulisserne, så der bliver helt sikkert også nok at arbejde med i 2024.


Bestyrelsen har afholdt 7 møder, 2 fra bestyrelsen har deltaget i det årlige vandværksmøde, som arrangeres af Hedensted kommune i maj.


Bestyrelsen og personalet var i april måned samlet sammen med Hedensted Erhverv for at snakke ESG/Bæredygtighed. Formålet med mødet var at få belyst hvad det indebærer, samt hvordan vi kan begynde med at indarbejde det i rutinerne og hverdagen på vandværket. Vi fandt hurtigt ud af, at der var ting som vi kunne sætte i gang med det samme. B.la. ved på nogle af vores friarealer på vandværket at lave ”vild med vilje”, samt at udskifte gasfyr til fjernvarme. Vi snakkede også om evt. skovrejsning ved vores fælles kildeplads sammen med Løsning Vandværk.

Vi har også arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, og fandt frem til at der er 6 verdensmål som det vil give mening og værdi for os at arbejde med.

Kernemål:     Verdensmål nr. 6 - Rent vand og sanitet

                    Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

                    Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Støttemål:     Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene.

                    Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur.

                    Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling.


Den 1. september 2023 over tog Jan Jensen opgaven som driftsleder, da Jens Ole have meddelt, at han ønskede at gå pension 1. marts 2024, og desuden havde et ønske om at gå lidt ned i tid i en overgangsperiode. Skiftet er gået rigtig godt og smertefrit. 

                                                                                                                                                     

Vi er næsten i mål med etablering af den nye kildeplads og udvidelsen af vandværket med det nye behandlingsanlæg. Det har være en meget lang proces at komme hertil, hvor vi er nu. Vi startede med at snakke muligheder og søge om etablering af den nye kildeplads i 2019. Vi er nu begyndt med at få råvand fra den nye kildeplads, og indkøringen af de nye filtre og anlæg er også tæt på at være i mål med små udfordringer. Bedst som man ud fra en vandprøve tror, at biologien i filterne er i orden, kan en ny vandprøver 14 dage senere vise et andet resultat, så det tager bare noget tid at få det til at være perfekt. Men vi glæder os til, at vi kan vise alt det nye frem til vores forbrugere og andre som kunne have interesseret i at se resultatet.


Der bliver i medierne stadig snakket meget om pesticider i drikkevand og beskyttelse af indvendingsområderne, og det fylder da også i arbejdet på vandværket. Men der har heldigvis ikke været noget i alle de prøver, som bliver taget ved forbrugerne, på kildepladser og på vandværket.


Vores takstblad er blevet godkendt af Hedensted Kommune uden bemærkninger, og det betyder, at vi trods inflationen holder priserne i 2024 uændrede i forhold til 2023. Men regningen vil se lidt anderledes ud, da den faste årlige afgift før har været en samlet pris. Den bliver nu opdelt i en fast afgift for måler og for en boligenhed, for at alle forbrugere er med til at betale for hovedanlægget.


                                                            Uden moms.                       Med moms.

Fast afgift for 2,5m² måler                       150,00 kr.                           187,50 kr.

Fast afgift for boligenhed                          250,00 kr.                           312,50 kr.

Afregning pr. m³                                         5,00 kr.                               6,25 kr.

Afgift til staten pr. m³                                 6,37 kr.                               7,96 kr.

Pris i alt pr. m³                                         11,37 kr.                             14,21 kr.


Der er blevet solgt/afregnet vand i 2023 for 450.133m3 hvilket er 3765m³ mere forhold til 2022, men hvis vi tager med, at der er lavet 151 nye tilslutninger svarer det faktisk til et fald på ca. 5% pr. måler tilslutning.

I samme periode er der blevet udpumpet 472.173m³, det er et fald på knap. 2%m3. i forhold til 2022.

Dette giver et vandspild på 22.538m³ ca. 5%, vandspildet består af det samlede ledningstab, vandet som bruges ved brandhanerne m.m. Så de utætheder og renoveringer som er udført, har betydet at vandspildet er faldet med knap 2,5%.


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.


Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen


Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.