Hedensted Vandværk

Formandens beretning fra generalforsamling 2020

 

Tid:          Onsdag den 17. juni 2020 kl. 19:30

Sted:        Hedensted Sognegård, 8722 Hedensted


Velkommen.Så gik der et år mere, og det eneår tager det andet, jeg har været med i bestyrelsen i 9 år, siddet som formandi 5 år, så for sjov har jeg lavet en lille statistik over, hvordan udviklingenhar været de sidste 5 år på antal af målere, samt udpumpet og solgtevandmængder.


Antal af målere er steget med ca.6%, udpumpet vandmængde har haft en stigning på ca. 3,6% og solgte vandmængdeer steget med ca. 1,9% 


Så selv om vi bliver flereforbrugere, er vores forbrugere også rigtig gode til at spare på vandet, og påden måde passe på vores vandresurser. 


Sidste år fortalte jeg, at vi havde fået et skattekrav for årene 2014 til2017, denne sag er der ingen afklaring på, den bliver behandlet ilandsskatteretten i 2022, hvis ikke ændringer i lovgivningen løser sagen indenda, men der er noget der tyder på, at Skat og politikkerne er ved at komme tilfornuft omkring hvile i sig selv princippet.


Beretningen i år kan meget vel være en af de sidste gange, atvandsektorloven er at finde i beretningen. Ved udgangen af 2019, blev detvedtaget, at vandværker op til udpumpet mængde på 800.000 m3 har mulighed forat udtræde af vandsektorloven.  


Det er dog et stort arbejde der skal gøres for at udtræde atvandsektorloven, men som forbruger og andelshaver vil I igen får indflydelse ogmedbestemmelse på mange områder omkring økonomien, hvilket har været styret afstaten de sidste 10 år og vandværket vil igen blive fritaget for skat. 


Renoveringen af Horsensvej er færdig, det var en langtrukket affære, forat udskifte de 550 meter hovedledning. 


I 2019 har vandværket fået 88 nyeforbrugere, dermed er vi oppe på 3595 forbrugere. Det er 57 nye forbrugere mereend vi fik i 2018.  


Vi har lavet 32 nye tilslutningertil lejeboligerne ved Kæret i Remmerslund, 8 tilslutninger til lejeboliger påMårvej, 5 tilslutninger til lejeboliger på Horsensvej 8 A og resten er spredtlidt rundt i industri og landområder. 


Arbejdet med etablering af dennye kildeplads i samarbejde med Løsning vandværk er ved at træde ind i næstefase, vi har fået lavet den nye boring, og prøverne er rigtig fine, men viafventer indvindingstilladelsen fraHedensted kommune, det betyder dog ikke, at vi ikke stadig er i fremdrift, vier I fuld gang med at udarbejde projektet til den nye råvandsledning, som skallaves fra kildepladsen og ind til en fordelingsstation til Hedensted og Løsningvandværk, det er et større projekt, da vi skal under motorvejen og det får manikke bare lov til, og så er der nogle lodsejere som vi skal i dialog med omtilladelse til at føre råvandsledningen i deres jord. 


I 2020 er prisen for vand 5,00kr. pr. m3, den faste afgift 400,00 kr. for en 2,5m3 måler, som er den størrelse som sidder i en normal husstand. Statsafgiften erkr. 6,37, hvilket i alt inkl. 25% moms, giver 14,21 kr. pr. kubikmeter i 2020,hvilket er det samme som i 2019. Disse beløb er hvad vi maksimum må tage iht.vores indtægtsramme fra vandsektorloven.  


I år er det sidste år hvor viskal tilbagebetalt de 225,00 kr. pr. forbruger, som er en tilbagebetaling afvores opsparede kapital indtil 2010, hvor vandsektorloven trådte i kraft. 


Der er blevet solgt/afregnet vandi 2019 for 428.032m3etfald på 26.438m3 svarende til et fald på lidt over 6%, hvilketnok skyldes den tørre sommer i 2018


I samme periode er der blevetudpumpet 496.699m³ et fald på 12.145m3. svare til et fald pålige knap 2,5% 


Dette giver et vandspild i 2019 svarende til 13,82% spild. Selv om vi har lavet mange tiltag de sidste par år, forat mindske vores spild, er det desværre ikke lykkedes. Der vil forsat blivearbejdet med at nedbringe spildet, så vi kan komme under de 10%, og undgåafgiften for den mængde som er over.  


Med det våde vejer vi har haft i 2019, har det ikke været let at se, omder er nogle steder hvor der kommer vand op fra jorden, som måske kunne væredrikkevand, da det er vådt alle steder.  


Som noget nyt har vi købt et parti vandmålere som skal installeres vednogle forbrugere i udvalgte områder. De nye målere skulle kunne spore eneventuel lækage på vandrørene før måleren, når man montere nogle stykker i etområde, og vi får hjælp af leverandøren til at analyserer de måleresultater vifår fra vandmålerne, og håber, at det kan være en hjælp til at få nedbragtvandspildet+6. 


I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger omvandværket. 


Jeg vil slutte med at takke minekollegaer i bestyrelsen, og på bestyrelsens vegne sige tak til voresmedarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.


Hedensted Vandværk

Heinrich Laursen

formand

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.