Hedensted Vandværk

TAKSTBLAD 2022

ANLÆGSBIDRAG (INDEX 100 OKTOBER 2021)


Bidrag til hovedanlæg (3/6) Forsynings (2/6)- og stikledning med stophane (1/6)

For ejendomme, der ligger i byzone, samt for områder som i forbindelse med udstykning kommer indenfor byzone:


 32 PEM kr. 17.840,00
 40 PEM kr. 27.590,00
 50 PEM
 kr. 43.221,00
 63 PEM kr. 68.565,00
75 PEMkr. 97.837,00Byggemodning af flere boliger på samme matrikel 2018.

Der er 4 muligheder for tilslutning af ovennævnte:


1:        Hedensted Vandværk etablerer alle stikledninger og stikstophaner 1 m inde på grunden og hver boligenhed får egen måler:

Pris pr. boligenhed

  kr. 17.840,00


2:        Hedensted Vandværk etablerer alle stikledninger og stikstophaner 1 m inde på grunden og hver boligenhed får egen måler, udstykningsforetagendet bestiller og betaler for gravearbejde og retablering

5/6 bidrag pr. boligenhed
 af 17722,00 kr. 14.866,00

                                                                                   

3:        Udstykningsforetagendet betaler og etabler­er alle jordledninger og stikstophaner på matr. efter godkendelse af ledningsplan ved Hedensted Vandværk. Hedensted Vandværk etablerer 1 stk. stik i ønsket dimension én meter inde på grunden og hver boligenhed får egen måler. Ledningsnettet trykprøves og godkendes af Hedensted Vandværk.

 Første boligenhed
 kr. 17.840,00
 samt 4/6 bidrag
 for efterfølgende boligenheder
 kr. 11.893,00

                                                                                     

4:        Der etableres målerbrønd:

Hedensted Vandværk etablerer 1 stk. stik i ønsket dimension én meter inde på grunden og montere én målerbrønd umiddelbart efter stophanen. Udstykningsforetagendet betaler alle jordledninger og stikstophaner på matr. og der afregnes efter måler i målerbrønd. Hvis der ønskes individuel afregning af boligerne er det Hedensted Vandværk uvedkommende. Der betales efter ønsket stikstørrelse ifølge takstblad for byzone.

 Vi skal gøre opmærksom på, at der tages forbehold for grundvandssænkning og evt. udskiftning af jord i rørgrav. Dette afregnes udover tilslutningsafgiften af bygherren til Hedensted Vandværk.Industrigrunde:

I nye industriudstykninger betaler kommunen for forsyningsledningen i forbindelse med udstykningen, så derfor betaler rekvirenten kun bidrag til hovedanlæg (3/6) og stikledning (1/6) i alt 4/6.


 32 PEM kr. 11.893,00
 40 PEM kr. 18.393,00
 50 PEM kr. 28.814,00
 63 PEM kr. 45.710,00
75 PEMkr. 65.225,00

  For ejendomme som ligger i landzone:

Vandværket sætter stophane og målerbrønd 1 m indenfor skel.


 32 PEM kr. 53.910,00
 40 PEM kr. 62.936,00
 50 PEM kr. 74.905,00
 63 PEM kr. 95.877,00


Driftsbidrag:


 Afregning pr. m3 vand kr. 5,00
 Afgift til staten i 2022 pr. m3 kr. 6,37


Fast årlig pris pr. vandmåler:


 2,5 m3 måler kr. 400,00
 6,0 m3 måler kr. 700,00
 10 m3 måler kr. 1.000,00
 15 m3 måler kr. 1.300,00Afpropning af stik:

Afpropning af gammelt stik betales efter regning.


Fejlvisning:

Afprøvning af vandmåler sker i henhold til Regulativ for private almene vandværker i Hedensted kommune. Ved rigtig visning afholdes udgiften af den der har ønsket afprøvningen. Ved fejlvisning over tilladelig grænseværdi,

afholdes udgiften af Hedensted Vandværk. Anmodning om afprøvning skal fremsendes skriftligt.


 Afprøvning af måler kr. 1.500,00


Bidrag til sagsbehandling ved nybyggeri:

 Parcelhusbyggeri kr. 300,00
Flere boliger på samme matrikel
 kr. 200,00
Boligenheder i etageejendomme kr. 200,00
 Erhvervsbyggeri
 kr. 600,00
Gebyrer:


 Genåbningsgebyr kr. 500,00
 Gebyr for rykkerbreve kr. 100,00
 Gebyr for flytteafregning kr. 100,00
  
Eksternt display til fjernaflæst måler

Forbrugere med fjernaflæst vandmåler kan købe et eksternt display, som kan placeres et synligt sted i boligen, så man kan holde øje med sit forbrug, se mere på vores hjemmeside www.hedvand.dk


Eksternt display kr. 900,00
Betalingsbetingelser:

Tilslutningsafgifter er forfalden til betaling før der åbnes for tilførslen af vand

til forbrugeren.

Der skal monteres vandmåler inden indflytning. I tilfælde af, at man i byggeperioden bor på grunden i midlertidig bolig, skal der monteres måler inden indflytning i denne.

Vandforbruget afregnes halvårligt med to forskudsvis aconto opkrævninger, forfaldsdatoer: 05.02 og 05.08.

Vandværket fjernaflæser vandmålere pr. 31.10


Slutopgørelse:

På baggrund af aflæsninger pr. 31.10 udfærdiges der i januar måned en opgørelse over det i foregående år forbrugte vand, statsafgift samt evt. gebyrer.

Alle priser i dette takstblad er excl. moms med undtagelse af gebyr for rykkerskrivelser og manglende aflæsningskort som begge er momsfri.


Hedensted den 1. janaur 2022


Godkendt af Hedensted Kommune

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.